anenské patenty

Text hesla

anenské patenty — nariadenie cisára Františka Jozefa I. z 26. 7. 1913 (podľa kalendára na deň sv. Anny) o rozpustení českého krajinského snemu. Jeho úlohy mala plniť dočasná cisárom vymenovaná správna komisia, a to až do zvolenia nového snemu. Svoju činnosť však snem pre vypuknutie 1. svet. vojny už neobnovil.

Zverejnené v auguste 1999.

Anenské patenty [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anenske-patenty