Andrusovský mier

Text hesla

Andrusovský mier — mierová zmluva medzi Ruskom a Poľskom (poľsko-litovskou úniou) uzavretá 30. 1. 1667 v Andrusove pri Smolensku. Ukončila vojnu o územia Ukrajiny a Bieloruska (1654 – 67). Rusko získalo ľavobrežnú Ukrajinu a Kyjev, Poľsko pravobrežnú Ukrajinu a Bielorusko. Záporožskú Sič spravovali oba štáty spoločne.

Zverejnené v auguste 1999.

Andrusovský mier [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andrusovsky-mier