Andriessen, Louis

Text hesla

Andriessen, Louis, 6. 6. 1939 Utrecht — holandský skladateľ a klavirista. Študoval na konzervatóriu v Haagu, u L. Beria v Miláne a v Západnom Berlíne. Od 1978 pedagóg na konzervatóriu v Haagu. R. 1977 napísal skladbu Hoketus a pod týmto názvom založil aj súbor. Spolu s Elmerom Schoenbergerom (*1950) napísal monografiu I. Stravinského (Het Apollinisch Uurwerk, 1983). Autor opery De Materie (1984 – 88). R. 1977 získal prvú cenu Medzinárodnej skladateľskej tribúny UNESCO v Paríži za dielo De Staat. Považovaný za najvýznamnejšieho súčasného holandského skladateľa. Jeho hudbu charakterizuje individuálny štýl založený na využití elementárneho harmonického, melodického a rytmického materiálu. K jeho reprezentatívnym dielam patria Anachronie I (1967), De Materie (1984 – 88), La Passione (2000 – 02) a i.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 29. novembra 2017.

Andriessen, Louis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andriessen-louis