Andria

Text hesla

Andria — mesto v juhovýchodnom Taliansku v kraji Apúlia v provincii Bari; 100-tis. obyvateľov (2016). Priemysel potravinársky (výroba vína, oleja), stavebných materiálov. Obchod s poľnohospodárskymi výrobkami. Sídlo biskupa. Stavebné pamiatky: katedrála (12. stor., prebudovaná v 15. stor.), viaceré kostoly (13.,14. stor.). Južne od centra sa nachádza gotický hrad Caste del Monte, ktorý bol 1996 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 22. septembra 2016.

Andria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andria