Andrašovan, Tibor

Text hesla

Andrašovan, Tibor, 3. 4. 1917 Slovenská Ľupča, okres Banská Bystrica – 14. 6. 2001 Bratislava — slovenský skladateľ a dirigent. R. 1937 – 41 študoval na Filozofickej fakulte UK, 1940 – 45 skladbu u E. Suchoňa a A. Moyzesa a dirigovanie u J. Vincoureka a K. Schimpla na konzervatóriu v Bratislave a 1945 dirigovanie u P. Dědečka a Miroslava Doležila (*1885, †1971) v Prahe. R. 1946 – 57 dirigent a korepetítor Opery SND, od 1947 jej dramaturg, 1955 – 57 a 1968 – 74 umelecký vedúci SĽUK-u. Autor bohatej, tematicky a štýlovo rozmanitej tvorby. Významné diela: balety Orfeus a Eurydika (1949), Pieseň mieru (1950), Slávnosti slnovratu (1965), Ikaros (1965), opery Figliar Geľo (1958), Biela nemoc (1968), Hájnikova žena (1974), opereta Pánska volenka (1960) a i. Patrí k priekopníkom slovenskej filmovej hudby (Juro Jánošík, 1962 – 63). Významná je jeho tvorba pre Lúčnicu a SĽUK: Detvianska veselica, Radvanský jarmok, Svadba Eža Vlkolinského, Povesť o hôrnych chlapcoch a i., autor mnohých orchestrálnych, komorných a inštrumentálnych skladieb.

Zverejnené v auguste 1999.

Andrašovan, Tibor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andrasovan-tibor