Ándhrapradéš

Popis ilustrácie

Poloha

Text hesla

Ándhrapradéš, hindsky Ándhrapradeś, angl. Andhra Pradesh — členský štát v Indii vo vých. časti územia pri brehoch Bengálskeho zálivu; 160 205 km2, 49,387 mil. obyvateľov (2011), hlavné mesto Hajdarábád. Pozdĺž pobrežia sa tiahne nížina s úrodnými pôdami, ktorej šírka dosahuje 20 – 180 km, s deltami riek Krišna, Godávari, Pennaru. Postupne prechádza do pásma Východného Ghátu. Tropické premenlivé podnebie so zrážkami do 1 550 mm ročne. Pôvodnú, zväčša zničenú vegetáciu zastupujú porasty suchomilných kríkov a monzúnové lesy. Ándhrapradéš je tradičnou obilnicou Indie. Pestuje sa najmä ryža, tabak, cukrová trstina, proso, podzemnica olejná, bavlník. Viac ako štvrtina polí zavlažovaná. Chov oviec a byvolov. Ťažba uhlia, sľudy, barytu, soli, vápenca, železnej a mangánovej rudy. Rozvoj energetiky (hydroelektrárne na Godávari a Krišne). Stavba lodí (Višákhapatnám), priemysel strojársky (Hajdarábad), petrochemický, stavebný, farmaceutický, papiernický, potravinársky, textilný, informačných technológií. Rozšírené remeslá. R. 2014 sa od Ándhrapradéša odčlenil členský štát Telangána.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 9. septembra 2016.

Ándhrapradéš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andhraprades