Anda, Géza

Text hesla

Anda, Géza, 19. 11. 1921 Budapešť – 13. 6. 1976 Zürich — švajčiarsky klavirista maďarského pôvodu. Ako 13-ročný bol žiakom Hudobnej akadémie v Budapešti, ktorú ukončil v triede E. Dohnányiho. V štúdiách pokračoval v Berlíne u E. Fischera. Od 1954 pôsobil vo Švajčiarsku. V Luzerne (popri koncertovaní v zahraničí) usporadúval medzinárodné interpretačné kurzy, na ktorých sa zúčastňovali mladí interpreti z celého sveta (o. i. M. Lapšanský). Tým, že sa stal všeobecne uznávaným interpretom hudby W. A. Mozarta, začal od klavíra aj dirigovať, aby vytvoril čo najautentickejší obraz o interpretovanom diele. Ako klavírny virtuóz bol vynikajúcim interpretom hudby R. Schumanna, F. Liszta, E. H. Griega, J. Brahmsa, B. Bartóka a i. Od 1951 pravidelne účinkoval v Salzburgu, 1960 prevzal po E. Fischerovi majstrovskú triedu v Luzerne. Jeho posledný verejný koncert bol v máji 1976 v Bratislave.

Zverejnené v auguste 1999.

Anda, Géza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anda-geza