Ancus Marcius

Text hesla

Ancus Marcius [-kus] — podľa rímskej tradície štvrtý rímsky kráľ. Podrobil si susedné kmene Latinov a usadil ich na Aventíne, v ústí rieky Tiber založil prístav Ostia, ktorý sa stal obchodným prístavom Ríma.

Zverejnené v auguste 1999.

Ancus Marcius [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ancus-marcius