Anchesenpaamon

Text hesla

Anchesenpaamon — tretia dcéra egyptského panovníka Achnatona a kráľovnej Nefertiti. Bola manželkou Tutanchatona, pôvodne sa nazývala Anchesenpaaton, neskôr si podobne ako jej manžel zmenila meno, v ktorom bolo meno boha Atona nahradené Amonom. Predpokladá sa, že práve Anchesenpaamon po Tutanchamonovej smrti napísala chetitskému kráľovi Šupiluliumovi list, v ktorom ho z politických príčin žiadala o možnosť svojho manželstva s jeho synom Zananzuom, ten však bol na ceste do Egypta zavraždený.

Zverejnené v auguste 1999.

Anchesenpaamon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anchesenpaamon