anch

Text hesla

anch — hieroglyfická značka egyptského písma znamenajúca život. Anch patril medzi posvätné symboly a amulety, často sa vyskytuje na reliéfoch a maľbách v rukách bohov a panovníkov. Tvoril predobraz tzv. koptského kríža.

Zverejnené v auguste 1999.

Anch [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anch