Anapsida

Text hesla

Anapsida [gr. ] — podtrieda primitívnych plazov. Na lebke im chýbajú spánkové jamy (anapsidné štádium lebky). Patrí sem rad vyhynutých suchozemských plazov Cotylosauria (niektoré systémy sem zaraďujú i rad plazov trvalo žijúcich vo vode Mesosauria) a podtrieda dodnes žijúcich korytnačiek Chelonia (rad Testudinata). Sú známe od karbónu až po súčasnosť.

Zverejnené v auguste 1999.

Anapsida [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anapsida