analisti

Text hesla

analisti [lat.] — najstarší rímski dejepisci, ktorí podľa záznamov pontifikov ohraničovali opis udalostí v chronologickom slede jednotlivými rokmi, svoje letopisy (lat. annales) začínali založením Ríma. Boli to zväčša aristokrati, ktorí z politicko-propagačných príčin písali po grécky (Quintus Fabius Pictor, → Fabiovci). Autorita M. Porcia Catóna (Cato Starší) viedla k opusteniu gréckeho jazyka. Staršia generácia latinských analistov (2. pol. 2. stor. pred n. l.) sa usilovala vykladať legendy racionalisticky (Lucius Calpurnius Piso Frugi a Gaius Fannius), mladšia generácia (1. stor. pred n. l.) uprednostňovala estetické a politické hľadiská (Valerius Antias). Tradície analistov zavŕšili Lívius a Tacitus.

Zverejnené v auguste 1999.

Analisti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/analisti