Anadyrský záliv

Text hesla

Anadyrský záliv, rus. Anadyrskij zaliv — záliv v záp. časti Beringovho mora dlhý asi 278 km, široký pri vchode asi 400 km, maximálna hĺbka vyše 600 m. Vých. a sev. pobrežie je vysoké a strmé. Ústi do neho rieka Anadyr. Počas roka je väčšinou zamrznutý. Prístav Anadyr.

Zverejnené v auguste 1999.

Anadyrský záliv [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anadyrsky-zaliv