Amyntas

Text hesla

Amyntas, genitív Amynta — meno kráľov v starovekej Macedónii z dynastie Argeovcov:

Amyntas I., vládol 540 – 498 pred n. l. Uznal nadvládu perzského kráľa Dareia I. Veľkého, začal však nadväzovať styky aj s Grékmi, najmä s aténskymi Peisistratovcami;

Amyntas III., vládol 392 – 384 a 382 – 370 pred n. l., otec Perdikka III. (Perdikkas) a Filipa II. Macedónskeho. Trónu sa zmocnil po krvavých bojoch, ktoré pokračovali aj za jeho vlády, čo priviedlo Macedóniu takmer do záhuby. Stratil hlavné mesto Pellu, bojoval s Ilýrmi i vlastnými macedónskymi obyvateľmi hôr. Pri moci sa udržal len za podpory významných rodín zo susednej Tesálie. Za jeho vlády sa do krajiny šírili grécke vplyvy;

Amyntas IV., na trón nastúpil 359 pred n. l. po svojom otcovi Perdikkovi III. ako neplnoletý. V bojoch o trón mu prišiel na pomoc strýko Filip, ktorý získal na svoju stranu vojsko, porazil Amyntových súperov, ale zároveň sa dal zvoliť za macedónskeho kráľa (Filip II. Macedónsky).

Zverejnené v auguste 1999.

Amyntas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amyntas