Amundsenova panva

Text hesla

Amundsenova panva — čiastková hlbokomorská panva Eurázijskej panvy v Arktíde medzi Gakkeľovým chrbtom a Lomonosovovým chrbtom. Dno vypĺňajú morské hlbinné sedimenty – organické ílovité bahná. Prechádza cez ňu severný pól. Maximálna hĺbka 4 485 m. Nazvaná podľa R. Amundsena.

Zverejnené v auguste 1999.

Amundsenova panva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amundsenova-panva