Amon

Text hesla

Amon — meno boha v starovekom Egypte. Najstaršie písomné doklady o ňom pochádzajú zo Starej ríše, jeho význam postupne vzrastal a počas Novej ríše sa stal štátnym božstvom. Bol zobrazovaný v antropomorfnej podobe, na hlave mal korunu, ktorú tvorili dve vysoké perá. Jeho posvätnými zvieratami boli baran a hus. Centrum jeho kultu sa nachádzalo v Hornom Egypte, predovšetkým vo Wasete (gr. Téby), kde mal postavené chrámy v Karnaku a Luxore, no od začiatku Novej ríše sa stavali aj na ďalších miestach, a to i mimo hraníc Egypta. Amonovo kňazstvo požívalo veľké výsady egyptských kráľov, čím postupne získalo značný ekonomický i politický vplyv. Pokúsil sa ho zlomiť Amenhotep IV. (→ Amenhotep) v rámci svojich rozsiahlych reforiem vrátane náboženskej. Po jeho smrti Amonovo kňazstvo opäť získalo predošlé postavenie a v priebehu 1. tisícročia pred n. l. ovládalo Horný Egypt, postupne však jeho význam začal upadať. Gréci stotožňovali Amona s bohom Diom (Zeus).

Zverejnené v auguste 1999.

Amon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amon