Amienský mier

Text hesla

Amienský mier — mierová zmluva medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom uzatvorená 27. 3. 1802 v meste Amiens. Počas napoleonských vojen zabezpečila mier v Európe na 14 mesiacov, ukončila druhú koaličnú vojnu proti Francúzsku. Spojené kráľovstvo stratilo takmer všetky predchádzajúce zisky v Karibskom mori, Stredomorí a juž. Afrike, ponechalo si len Trinidad a Cejlón. Súčasne muselo uznať francúzsky vplyv v sev. Taliansku, Nizozemsku a Španielsku. Francúzsko sa vzdalo nárokov na Egypt a Portugalsko, stiahlo vojská z juž. Talianska a Cirkevného štátu. Mier trval len do 18. 5. 1803, keď Spojené kráľovstvo znovu vypovedalo Francúzsku vojnu.

Zverejnené v auguste 1999.

Amienský mier [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amiensky-mier