amfidiploidia

Text hesla

amfidiploidia [gr.] — gen. druh polyploidie, pri ktorej výsledný počet chromozómov organizmu získaného hybridizáciou medzi príbuznými druhmi zodpovedá súčtu chromozómových súborov rodičovských foriem.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 14. marca 2018.

Amfidiploidia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amfidiploidia