Amenemhet

Text hesla

Amenemhet — meno kráľov v starovekom Egypte:

Amenemhet I., Sehetepibre Amenemhet — egyptský panovník (1994 – 1964 pred n. l.), zakladateľ 12. dynastie. Nepochádzal z kráľovského rodu, bol synom kňaza Senvosreta a jeho manželky Nofrety. Založil novú rezidenciu Ičtawej (Ictauej) pri Lište, hoci sám bol z Horného Egypta. Na severe územia dal postaviť tzv. Vládcove múry ako pevnosti na ochranu Egypta pred násilným prenikaním kočovníkov z juhozápadnej Ázie. Ešte počas svojho života zaviedol úrad spoluvládcu, ktorým sa stal jeho syn Senvosret (I.). Zomrel násilnou smrťou, pochovaný bol v pyramídovom komplexe v Lište;

Amenemhet II., Nebukaure Amenemhet — tretí panovník 12. dynastie (1919 – 1881 pred n. l.), syn Senvosreta I. a otec Senvosreta II. Počas jeho vlády sa rozvíjal živý obchod so susednými krajinami. Jeho pyramídový komplex sa nachádza v Dahšúre;

Amenemhet III., Nimaatre Amenemhet — šiesty panovník 12. dynastie (1853 – 1809 pred n. l.). Počas jeho vlády prežíval Egypt jeden zo svojich hospodársko-politických vrcholov. Narastal počet neegyptských obyvateľov, a to najmä z Ázie, využívaných pri prácach na realizácii štátnych projektov (odvodňovacie práce vo Fajjúme, stavebná činnosť po celom Egypte, najmä na severe). Dal vybudovať dve pyramídy, v Dahšúre a v Hawwáre, kde bol zádušný chrám pyramídového komplexu považovaný antickými autormi za labyrint;

Amenemhet IV., Maacherure Amenemhet — predposledný panovník 12. dynastie (1809 – 1800 pred n. l.). Pravdepodobne nebol synom Amenemheta III. a o jeho vláde je známe len málo. Stopy jeho stavebnej činnosti sa zachovali na Sinajskom polostrove i vo Fajjúme, pochovať sa dal pravdepodobne v pyramíde v Mazghúne;

Amenemhet V. VII. — panovníci 13. dynastie, ktorých mená sú doložené na pečatiach, skarabeoch a stélach.

Zverejnené v auguste 1999.

Amenemhet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amenemhet