Amduat

Text hesla

Amduat — súbor náboženských textov v starovekom Egypte patriacich do kategórie kníh podsvetia (Amduat v preklade znamená to, čo je v podsvetí). Niektorí egyptológovia jeho počiatky datujú do začiatku Novej ríše, iní ešte skôr. Prvé priame doklady Amduatu pochádzajú z pohrebnej komory hrobky Thutmoseho I. a až do amarnského obdobia bol hlavnou zložkou výzdoby kráľovských hrobiek 18. dynastie. Dosiaľ jediný doklad jeho výskytu v nekráľovskej hrobke pochádza z vnútorných priestorov hrobky vezíra Vesera z 18. dynastie. V nasledujúcom období sa vo výzdobe kráľovských hrobiek začali popri Amduate používať aj ďalšie náboženské skladby a v 1. tisícročí pred n. l. sa jeho texty objavujú aj na papyrusoch a rakvách v hrobkách úradníkov.

Kompozične Amduat predstavuje opis podsvetia, jeho obyvateľov a ich funkcie. Dvanásť oddielov Amduatu zodpovedá dvanástim hodinám noci. Ústredným aktérom je slnečný boh Re, jeho cesta podsvetím v posvätnej bárke so sprievodom ďalších božstiev a jeho zápas s obrovským hadom Apopom. Regeneračný proces mal podobu omladeného slnečného boha rodiaceho sa každé ráno, keď opúšťal brány podsvetia, čím v symbolickej rovine vyjadroval mýtické znovuzrodenie a vznik sveta z pravodstva chaosu.

Zverejnené v auguste 1999.

Amduat [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amduat