ambrotypia

Text hesla

ambrotypia [gr.], aj amfitypia alebo melainotypia — kolódiový negatívny obrázok na sklenom negatíve podložený čiernym pozadím s efektom pozitívu; jedna z modifikácií mokrého kolódiového procesu, pri ktorom bola možnosť zhotovenia priamych fotogafických pozitívov. Mali podobný vzhľad i adjustáž ako pri dagerotypii. Efekt pozitívneho obrazu vznikol slabým exponovaním a vyvolaním negatívu i jeho podložením čiernym pozadím (papierom, plátnom, plechom). Ambrotypia sa uplatňovala najmä 1852 – 62, v niektorých oblastiach však pretrvala až do začiatku 20. stor. ako púťová atrakcia.

Text hesla

ambrotypia [gr.], aj amfitypia alebo melainotypia — kolódiový negatívny obrázok na sklenom negatíve podložený čiernym pozadím s efektom pozitívu; jedna z modifikácií mokrého kolódiového procesu, pri ktorom bola možnosť zhotovenia priamych fotogafických pozitívov. Mali podobný vzhľad i adjustáž ako pri dagerotypii. Efekt pozitívneho obrazu vznikol slabým exponovaním a vyvolaním negatívu i jeho podložením čiernym pozadím (papierom, plátnom, plechom). Ambrotypia sa uplatňovala najmä 1852 – 62, v niektorých oblastiach však pretrvala až do začiatku 20. stor. ako púťová atrakcia.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Ambrotypia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ambrotypia