Amatiovci

Text hesla

Amatiovci (Amati) — taliansky rod výrobcov sláčikových nástrojov pôsobiaci v 16., 17. a v 1. polovici 18. stor. v Cremone.

Najvýznamnejší predstavitelia:

Andrea, medzi 1525/1535, podľa iných prameňov medzi 1505/1511 Cremona – 1577 tamže — zakladateľ husliarskej školy rodiny Amatiovcov, ako aj tradície cremonskej školy. Vyrábal nielen husle, ale aj violy, violončelá a lutny;

Antonio, lat. Antonius, okolo 1555, podľa iných prameňov medzi 1535/1540 Cremona – 1640, podľa iných prameňov 1630/1631 alebo 1635 tamže — Andreov starší syn, veľmi nadaný husliar, vytvoril niekoľko vzácnych husieľ;

Girolamo, lat. Hieronymus, okolo 1561, podľa iných prameňov 1551 alebo 1556 Cremona – 2. 11. 1630 tamže — Andreov mladší syn, zaslúžil sa o ďalší rozvoj husliarstva;

Nicolò, aj Nicola, Niccolo, lat. Nicolaus, 3. 12. 1596 Cremona – 12. 4. 1684 tamže — Girolamov syn a najvýznamnejší predstaviteľ rodiny Amatiovcov i cremonskej školy. Vytvoril vlastný model husieľ nazývaný Grand Amati, ktorému sa vyrovnajú len najlepšie nástroje Antonia Stradivariho, ktorý spolu s Andreom Guarnerim (→ Guarneriovci) patril k jeho žiakom;

Girolamo II., aj Hieronymus, 26. 2. 1649 Cremona – 21. 12. 1740 tamže — Nicolòv syn.

K rodine Amatiovcov pravdepodobne patril aj Giuseppe Amati v Bologni, ktorý v 17. storočí tvoril husle a kontrabasy.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 3. decembra 2020.

Amatiovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amatiovci