Amára

Text hesla

Amára, Al’ Amárah — prístavné mesto v juhovýchodnom Iraku na brehu rieky Tigris, administratívne stredisko guvernorátu Majsan; 400-tis. obyvateľov (2011). Počas 1. svet. vojny obsadené vojskami Spojeného kráľovstva, neskôr súčasť Iraku. Jedno z hlavných centier poľnohospodárstva. Rozvoj najmä po pozemkovej reforme 1958. Chov dobytka, spracovanie vlny, koží, remeselnícka výroba (kovotepectvo, výrobky zo striebra). Cez Amáru vedie diaľnica spájajúca Bagdad s Basrou a Kuvajtom.

Text hesla

Amára, Al’ Amárah — prístavné mesto v juhovýchodnom Iraku na brehu rieky Tigris, administratívne stredisko guvernorátu Majsan; 400-tis. obyvateľov (2011). Počas 1. svet. vojny obsadené vojskami Spojeného kráľovstva, neskôr súčasť Iraku. Jedno z hlavných centier poľnohospodárstva. Rozvoj najmä po pozemkovej reforme 1958. Chov dobytka, spracovanie vlny, koží, remeselnícka výroba (kovotepectvo, výrobky zo striebra). Cez Amáru vedie diaľnica spájajúca Bagdad s Basrou a Kuvajtom.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 9. septembra 2016.

citácia

Amára [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amara-0