Amalfi

Text hesla

Amalfi — mesto v juž. Taliansku v kraji Kampánia v Salernskom zálive Tyrrhenského mora na juž. brehu polostrova Sorrento; 5,1 tis. obyvateľov (2015). Turistické a rekreačné stredisko, centrum Amalfijského pobrežia (tal. Costiera Amalfitana) tiahnuceho sa od mesta Positano na západe po mesto Vietri sul Mare na východe, ktoré bolo pre svoje prírodné scenérie 1997 zapísané do Zoznamu svet. dedičstva UNESCO.

Prvá zmienka zo 6. stor., od 839 samostatná republika, najväčší rozkvet v 10. – 11. stor., kodifikácia námorného práva Tabula amalphitana prijatá neskôr v celom Stredomorí. Románska katedrála Sant’ Andrea (9. stor., neskôr prestavaná), kláštor Chiostro del Paradiso (2. pol. 13. stor.). Sídlo arcibiskupstva.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 19. septembra 2016.

Amalfi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amalfi