Amadeus Quartet

Text hesla

Amadeus Quartet [kuótet; angl.] — sláčikové kvarteto založené 1947 v Londýne rakúskymi hudobníkmi židovského pôvodu, ktorí ušli pred nacizmom do Spojeného kráľovstva. Patrilo k špičkovým komorným svetovým telesám. Jeho repertoár obsahoval diela najrôznejších štýlových období vrátane súčasnej hudby. Vynikalo najmä v interpretácii diel W. A. Mozarta, F. Schuberta, J. Brahmsa, L. van Beethovena a i. R. 1987 ukončilo svoju činnosť.

Text hesla

Amadeus Quartet [kuótet; angl.] — sláčikové kvarteto založené 1947 v Londýne rakúskymi hudobníkmi židovského pôvodu, ktorí ušli pred nacizmom do Spojeného kráľovstva. Patrilo k špičkovým komorným svetovým telesám. Jeho repertoár obsahoval diela najrôznejších štýlových období vrátane súčasnej hudby. Vynikalo najmä v interpretácii diel W. A. Mozarta, F. Schuberta, J. Brahmsa, L. van Beethovena a i. R. 1987 ukončilo svoju činnosť.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 20. novembra 2017.

citácia

Amadeus Quartet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amadeus-quartet