Altranstädtský mier

Text hesla

Altranstädtský mier [-štet-] — zmluva ukončujúca prvú etapu severnej vojny, uzatvorená 24. 9. 1706 v nemeckom meste Altranstädt (dnes časť mesta Grosslehna, Sasko) medzi švédskym kráľom Karolom XII. a poľským kráľom a saským kurfirstom Augustom II. Silným, ktorý sa bez dohovoru s ruským spojencom vzdal účasti v severnej vojne, zriekol sa poľskej koruny v prospech Stanislava I. Leszczyńského a vydal veliteľa ruského pomocného zboru Švédom.

Text hesla

Altranstädtský mier [-štet-] — zmluva ukončujúca prvú etapu severnej vojny, uzatvorená 24. 9. 1706 v nemeckom meste Altranstädt (dnes časť mesta Grosslehna, Sasko) medzi švédskym kráľom Karolom XII. a poľským kráľom a saským kurfirstom Augustom II. Silným, ktorý sa bez dohovoru s ruským spojencom vzdal účasti v severnej vojne, zriekol sa poľskej koruny v prospech Stanislava I. Leszczyńského a vydal veliteľa ruského pomocného zboru Švédom.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Altranstädtský mier [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/altranstadtsky-mier