Altmarské prímerie

Text hesla

Altmarské prímerie — prímerie uzatvorené 1629 v Altmarku (dnes Stary Targ, Poľsko) medzi Poľskom a Švédskom na šesť rokov. Zaistilo Švédsku územné a hospodárske výhody, o. i. väčšinu Livónska. R. 1635 predĺžené na 26 rokov, keď sa poľský kráľ Vladislav IV. Vasa zaviazal, že sa počas neho nebude uchádzať o švédsky trón.

Text hesla

Altmarské prímerie — prímerie uzatvorené 1629 v Altmarku (dnes Stary Targ, Poľsko) medzi Poľskom a Švédskom na šesť rokov. Zaistilo Švédsku územné a hospodárske výhody, o. i. väčšinu Livónska. R. 1635 predĺžené na 26 rokov, keď sa poľský kráľ Vladislav IV. Vasa zaviazal, že sa počas neho nebude uchádzať o švédsky trón.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Altmarské prímerie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/altmarske-primerie