alt

Text hesla

alt [tal.] —

1. hlboký ženský alebo chlapčenský hlas; maximálny tónový rozsah e – c2. V opernom speve sa rozlišuje alt a kontraalt;

2. pri hudobných nástrojoch zodpovedajúci charakter podľa príslušného rozsahu (altová flauta, altový saxofón ap.).

Zverejnené v auguste 1999.

Alt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alt