Alsasko-Lotrinsko

Text hesla

Alsasko-Lotrinsko — názov územia pripojeného k Nemecku po prusko-francúzskej vojne 1871. Zaberalo Alsasko a tretinu územia Lotrinska, od 1879 malo vlastnú zemskú správu. Pre Francúzsko a Nemecko malo strategický význam (ložiská uhlia, železnej rudy a draselných solí). Otázka jeho znovuzískania silno ovplyvňovala francúzsko-nemecké vzťahy, bola zdrojom nacionalizmu a revanšizmu. Versaillskou zmluvou z 1919 bolo Alsasko-Lotrinsko vrátené Francúzsku. Nemeckú správu dočasne obnovili po porážke Francúzska 1940 nacisti.

Zverejnené v auguste 1999.

Alsasko-Lotrinsko [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alsasko-lotrinsko