Alma-Ata

Text hesla

Alma-Ata, kazašsky Almaty, do 1921 Vernyj — mesto v Kazachstane, administratívne stredisko Almaatskej oblasti na sev. úpätí pohoria Zilijský Alatau (650 – 950 m n. m.) na Turkestansko-sibírskej magistrále; 1,948 mil. obyvateľov (2016). Pred 1917 obchodné a administratívne stredisko s málo rozvinutým priemyslom. V súčasnosti hospodárske centrum Kazachstanu. Priemysel potravinársky (spracúvanie mäsa, mlieka, tabaku, mlyny, konzervárne, výroba piva, vína, liehovín), ľahký (textilný, odevný, obuvnícky), strojársky (výroba banských, hutníckych a energetických zariadení a elektrotechnických výrobkov), polygrafický, stavebných materiálov. Cestný uzol, letisko.

Založené 1854 ruskými kozákmi ako pevnosť Zailijskoje na mieste kazašskej osady, od 1867 Vernyj, centrum ruského Sedemriečia, 1921 premenované na Alma-Ata, 1929 – 97 hlavné mesto Kazachstanu, stredisko kazašskej kultúry. Drevená pravoslávna katedrála (výška 56 m; začiatok 20. stor.), mešita (1999 na mieste staršej z 1890, ktorá 1987 zhorela), Ústredné štátne múzeum Kazachstanu (založené 1931, sídli v budove z 1985); akadémia vied (založená 1946), univerzity (najstaršia založená 1934), divadlá, múzeá, botanická záhrada. Časté zemetrasenia (1887 a 1911 mesto značne poškodené), 1921 časť mesta zničená povodňou. V súčasnosti sú v pohoriach vybudované hrádze proti sutinovým prívalom a lapače balvanov. Neďaleko mesta vo výške 1 700 m n. m. horské klzisko Medeo.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 3. augusta 2016.

Alma-Ata [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alma-ata