Allen, William

Text hesla

Allen [elen], William, 1532 Rossall – 16. 10. 1594 Rím — anglický kardinál a učiteľ, 1556 – 60 predstavený v Saint Mary Hall. Vodca katolíckych veriacich v Anglicku, za obhajobu ich práv sa dostal do konfliktu s Alžbetou I. Podpísal Napomenutie ľudu Anglicka (Admonition to the People of England) obsahujúce výzvu na jej zosadenie. R. 1560 – 62 v emigrácii vo Flámsku, 1565 navždy opustil Anglicko, 1568 založil v Dowaai v Španielskom Nizozemsku (dnes Douai, Francúzsko) seminár pripravujúci katolíckych duchovných, ktorí mali neskôr pôsobiť v Anglicku. R. 1576 pomohol založiť anglickú univerzitu v Ríme, 1580 zorganizoval jezuitskú misiu do Anglicka. Podporoval španielskeho kráľa Filipa II. v boji proti Anglicku a po porážke Španielska 1588 strávil zvyšok života v Ríme, kde preložil do angličtiny Bibliu a napísal niekoľko náboženských a politických prác.

Zverejnené v auguste 1999.

Allen, William [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/allen-william