all stars

Text hesla

all stars [ól stárs; angl.] — všetky hviezdy. V prenesenom význame slova sa používa v džezovej hudbe na označenie špeciálneho ansámblu zloženého z významných hudobníkov, vo väčšine prípadov na jednorazové festivalové vystúpenie alebo zvukovú nahrávku; v športe na označenie výberu najlepších hráčov rôznych mužstiev.

Zverejnené v auguste 1999.

All stars [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/all-stars