Alkmeónovci

Text hesla

Alkmeónovci, aj Alkmaiónovci — kňazský aristokratický rod v Aténach. Svoj pôvod odvodzoval od mýtického Alkmaióna. Pre čin, ktorého sa dopustil príslušník rodu Alkmeónovcov archón Megaklés (*?, †po 632 pred n. l.), sa s Alkmeónovcami od konca 7. stor. pred n. l. spájal tzv. kylónsky hriech (→ Kylón), po ktorom boli nútení odísť do vyhnanstva. Počas pôsobenia archonta Solóna sa síce mohli vrátiť, ale tyran Peisistratos ich 541 pred n. l. dal opäť vyhnať z Atén. K najznámejším príslušníkom tohto rodu patril Kleisthenés, z rodu Alkmeónovcov pochádzali aj Agaristé (matka Perikla, 5. stor. pred n. l.) a Deinomaché (matka Alkibiada, 5. stor. pred n. l.).

Zverejnené v auguste 1999.

Alkmeónovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alkmeonovci