Aljašský záliv

Text hesla

Aljašský záliv, angl. Gulf of Alaska — záliv v Tichom oceáne medzi Aljašským polostrovom a pevninou Severnej Ameriky. Plocha 1 327-tis. km2, šírka pri vchode 2 200 km, hĺbka do 5 650 m.

Zverejnené v auguste 1999.

Aljašský záliv [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aljassky-zaliv