aliud

Text hesla

aliud [lat.] — iné;

1. ekon. označenie tovaru, ktorý je iný ako ten, čo mal byť pôvodne dodaný;

2. práv. poskytnutie iného než zmluvne dohodnutého plnenia. V niektorých právnych poriadkoch (napr. v rakúskom a v nemeckom) sa dodávka aliudu pokladá za nesplnenie záväzku.

Zverejnené v auguste 1999.

Aliud [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aliud