álim

Text hesla

álim [arab.], množné číslo ulamá — v tradičných islamských vedách učenec, teologicko-právna autorita, ktorá má právo interpretovať sväté texty; duchovenstvo. Od abbásovských čias vplyvná sociálna vrstva so spoločenskou prestížou, neašpirovala na priamu moc, ale mala monopol na ochranu legitimity svetskej moci a výklad dogiem. Absolventi islamských univerzít (al-Azhar a i.) tradične pôsobili aj ako sudcovia, imámovia mešít, učitelia alebo muftiovia. Z ich radov pochádzala väčšina reformátorov 19. a 20. stor. (Dž. Afgání, M. Abduh, Chomejní).

Zverejnené v auguste 1999.

Álim [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alim