alikvotné tóny

Text hesla

alikvotné tóny, čiastkové tóny, harmonické tóny — tóny, z ktorých sa skladá každý dostatočne dlho trvajúci tón s výnimkou elektronicky vytvorených sínusových tónov. Skladba alikvotných tónov má veľký význam z hľadiska nástrojovej alebo vokálnej farby. Alikvotné tóny sú vždy v tých istých intervalových pomeroch (napr. od tónu C: C, c, g, c1, e1, g1, b1, c2, d2, e2, fis2, g2, as2, b2, h2, c3... atď.), ich frekvencie sú v pomeroch 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : ... atď. k frekvencii najnižšieho z nich, základného tónu. Niektoré sú zreteľne nižšie, než by zodpovedalo notovému zápisu (siedmy, jedenásty a ich násobky).

Zverejnené v auguste 1999.

Alikvotné tóny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alikvotne-tony