Alí ibn Abí Tálib

Text hesla

Alí ibn Abí Tálib, asi 600 Mekka – 24. 1. 661 Kúfa (zavraždený) — štvrtý kalif (656 – 661), bratanec a zať proroka Mohameda (manžel jeho dcéry Fátimy). Správca Mohamedovho majetku, neskôr jeho vojvodca. Po Mohamedovej smrti musel 656 čeliť povstaniu, ktoré vyvolala vdova po Mohamedovi Ajša. Sídlil v Kúfe, 657 ho porazil vládca Sýrie Mu’ávija (I.). Na Alího radu bola hedžra vyhlásená za začiatok islamského letopočtu (622 n. l.). Potomkovia a stúpenci Alího a jeho synov Hasana a Husajna vytvorili stranu Alího (ší’at Alí, odtiaľ šíiti). Alí (ako šíitský svätec) a jeho potomkovia sú šíitmi považovaní za jediných legitímnych panovníkov (→ imám). Sunniti si ho ctia ako posledného z kalifov „idúcich správnou cestou“, šíiti ho považujú za zdroj požehnania, ktoré prechádza na celý jeho rod. Nadžaf v Iraku, kde je údajne pochovaný, je posvätným miestom šíitov.

Zverejnené v auguste 1999.

Alí ibn Abí Tálib [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ali-ibn-abi-talib