Alfonz V. Afričan

Text hesla

Alfonz V. Afričan, 15. 1. 1432 Cintra, dnes Sintra – 28. 8. 1481 tamže — portugalský kráľ z avizskej dynastie (od 1438), syn Eduarda I. Za jeho vlády expanzia do sev. Afriky, prenikanie pozdĺž afrického pobrežia, rozmach námorných objavov a začiatok portugalského koloniálneho panstva, 1458 dobyl dnešný Ksar es-Segir (port. Alcácer Ceguer), 1471 Asilah (Arzila) a Tanger v dnešnom Maroku. Nariadeniami Ordenações Afonsinas položil základy právneho systému, prehĺbil štátny centralizmus. R. 1475 sa oženil so svojou neterou Janou, nazývanou la Beltraneja, a vystúpil v prospech jej nárokov na kastílsku korunu proti Izabele I. Katolíckej. Ich manželstvo však bolo na nátlak príbuzenstva 1478 anulované pápežom Sixtom IV. a vojnu, v ktorej však išlo najmä o majetky v zámorí, ukončila Alcáçovaská zmluva (1479).

Zverejnené v auguste 1999.

Alfonz V. Afričan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alfonz-v-african