Alfonz I. Katolícky

Text hesla

Alfonz I. Katolícky, 693 – 757 Cangas, Galícia — zakladateľ astúrskeho kráľovstva, po smrti Fávilu 739 zvolený šľachtou za kráľa. Dobyl León, Astorgu, ako aj časť Galície, Portugalska a Kastílie v čase, keď Arabi zápasili s vnútornými problémami. Dovoľoval utečencom z kalifátu usádzať sa v Astúrii. Známy zakladaním kostolov a kláštorov.

Zverejnené v auguste 1999.

Alfonz I. Katolícky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alfonz-i-katolicky