Alexios V. Dukas Murtzuflos

Text hesla

Alexios V. Dukas Murtzuflos (Zamračený), ? – 1204 Konštantínopol — byzantský cisár, na trón bol dosadený začiatkom februára 1204 počas dobýjania Konštantínopolu (4. križiacka výprava). Po dobytí Konštantínopola 13. 4. 1204 vodcami križiakov Bonifácom z Montferratu a benátskym dóžom Enricom Dandolom (→ Dandolovci) sa uchýlil k tesťovi Alexiovi III. Angelovi, ktorý ho však dal zajať a oslepiť. Cisárom Balduinom I. Flámskym bol odsúdený na smrť.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 20. septembra 2021.

Alexios V. Dukas Murtzuflos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alexios-v-dukas-murtzuflos