Alexios I. Komnénos

Text hesla

Alexios I. Komnénos, 1048 Konštantínopol, dnes Istanbul – 15. alebo 16. 8. 1118 tamže — byzantský cisár od 1081, zakladateľ dynastie Komnénovcov (1081 – 1185). Na začiatku vlády musel bojovať so seldžuckými Turkami, s Normanmi (1081 – 85) a s bulharskými povstalcami (1082). R. 1091 porazil Pečenehov, ktorí obkľúčili Konštantínopol. Stála hrozba zo strany tureckých susedov ho prinútila žiadať o pomoc v záp. Európe (→ križiacke výpravy). Počas svojej vlády posilnil cisársku autoritu a zreorganizoval vnútornú správu krajiny, ktorej hranice siahali od Jadranu až po Sýriu.

Zverejnené v auguste 1999.

Alexios I. Komnénos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alexios-i-komnenos