Alexandrov, Alexandr Vasilievič

Text hesla

Alexandrov, Alexandr Vasilievič, 13. 4. 1883 Plachino, Rusko – 8. 7. 1946 Berlín — ruský skladateľ, dirigent a pedagóg. Študoval v Petrohrade a Moskve u A. Ľadova, A. Glazunova a Sergeja Vasilenka (*1872, †1956). Od 1922 profesor na konzervatóriu v Moskve. R. 1928 založil a viedol Súbor piesní a tancov Červenej armády (neskôr nazvaný podľa neho). Autor Symfónie Es dur, symfonickej básne Smrť a život i početných piesní. Preslávil sa zborovými úpravami ľudových i vlastných piesní (Partizánska, Po horách a dolinách, Svätá vojna a i.). Autor melódie hymny Sovietskeho zväzu (1944 – 90), resp. od 2000 Ruskej federácie.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 14. novembra 2017.

Alexandrov, Alexandr Vasilievič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alexandrov-alexandr-vasilievic