Alexander, Harold

Text hesla

Alexander [eliksándr], Harold, lord, aj Alexander z Tunisu, vikomt z Tunisu, 10. 12. 1891 Londýn – 16. 6. 1969 Slough, Buckinghamshire — britský poľný maršal (1946). Od 1911 poručík v írskej garde, bojoval v 1. svet. vojne, velil brigáde v Indii. Zúčastnil sa protisovietskej intervencie 1919 – 20. Počas 2. svet. vojny 1940 velil evakuácii vojsk pri Dunkerque, od augusta 1942 vrchný veliteľ britských síl na Blízkom východe a v Stredomorí, velil pri Alamejne. Zástupca generála D. D. Eisenhowera na talianskom fronte, velil invázii na Sicíliu i bojom pri Monte Cassine. R. 1946 – 52 generálny guvernér Kanady, 1952 – 54 minister obrany vo vláde W. Churchilla.

Zverejnené v auguste 1999.

Alexander, Harold [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alexander-harold