Alessandria

Text hesla

Alessandria — mesto v sev. Taliansku v kraji Piemont, administratívne stredisko provincie Alessandria; 94-tis. obyvateľov (2016). Priemysel strojársky, nábytkársky, textilný, potravinársky. Veľtrhy s poľnohospodárskymi produktmi.

Založené 1168 ako Civitas Nova, slúžilo ako pevnosť Lombardskej ligy, neskôr nazvané podľa pápeža Alexandra III. Po porážke od cisára Fridricha I. Barbarossu 1182 Alessandria dočasne premenovaná na Caesareu. R. 1348 pripojená k Milánu, 1713 ju získala savojská dynastia, od 1861 súčasť Talianska.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 19. septembra 2016.

Alessandria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alessandria