Aleramová, Sibilla

Text hesla

Aleramová (Aleramo), Sibilla, vlastným menom Rina Facciová (Faccio), 14. 8. 1876 Alessandria – 13. 1. 1960 Rím — talianska spisovateľka. V dielach vychádzajúcich z lyrizmu a poetizmu spracúvala autobiografické prvky (od svojho nepokojného ľúbostného života až po sociálnu zaangažovanosť komunistickej aktivistky na programe kultúrneho povznesenia nižších vrstiev). Autorka feministického románu Žena (Una donna, 1906; slov. 1981); aj ďalšie diela sa vyznačujú napätým lyrizmom pochádzajúcim z protirečenia medzi sociálnou zaangažovanosťou a individualistickým a autobiografickým momentom: Prechod (Il passaggio, 1919), Milujem, teda som (Amo, dunque sono, 1927), Príležitostné radosti (Gioie d’occasione, 1930), Korbáčik (Il frustino, 1932), Malá medvedica (Orsa minore, 1938), Z môjho denníka 1940 – 1944 (Dal mio diario 1940 – 1944, 1945), Svet dospieva (Il mondo è adolescente, 1949).

Zverejnené v auguste 1999.

Aleramová, Sibilla [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aleramova-sibilla