Alemán, Mateo

Text hesla

Alemán, Mateo, plným menom Mateo Alemán y de Enero, asi 28. 9. 1547 Sevilla – 1614 Mexiko — španielsky prozaik; od 1608 žil v Mexiku. Autor pikareskného románu Dobrodružstvá Guzmána z Alfarache (La vida de Guzmán de Alfarache, 2 časti, 1599 – 1604; slov. 1975; sfilmovaný 1987, réžia M. Monicelli) založeného na autobiografickom rozprávaní sevillského pikara (špan. pícaro); hlavný hrdina je poňatý komplexnejšie a kompozične voľná stavba diela je popretkávaná mravoučnými príbehmi a mravnými úvahami obsahujúcimi kritiku spoločnosti a cirkvi. Osobitosťou románu je pesimizmus: osamotený Guzmán neverí v nápravu spoločenského zla. Dielo sa vyznačuje majstrovským využitím a prepracovaním ľudovej reči. Autor diela Kastílsky pravopis (Ortografía castellana, 1609) a životopisu mexického biskupa Príbeh brata Garcíu Guerru (Sucesos de don fray García Guerra, 1613).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 30. novembra 2017.

Alemán, Mateo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aleman-mateo