aleluja

Text hesla

aleluja, haleluja — melodicky rozvinuté exklamácie na konci kresťanských bohoslužobných spevov (hebr. halelú’jah = chváľme Boha), ako aj samostatný druh bohoslužobného spevu vsúvaný medzi graduále a evanjelium s pripojeným krátkym úryvkom zo žalmu.

Zverejnené v auguste 1999.

Aleluja [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aleluja