Aleksin

Text hesla

Aleksin — mesto v Rusku v Tulskej oblasti na rieke Oka južne od Moskvy na trati Kaluga – Tula; 59-tis. obyvateľov (2016). Známe od začiatku 13. stor. Priemysel chemický, strojársky (výroba armatúr, poľnohospodárskych zariadení), výroba lepenky, obalov, stavebných materiálov; prístav.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 19. septembra 2016.

Aleksin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aleksin