Aleksandrov

Text hesla

Aleksandrov — mesto v Rusku vo Vladimírskej oblasti severne od Moskvy na trati Moskva – Jaroslavľ; 60-tis. obyvateľov (2016). Priemysel elektrotechnický (televízory), textilný, potravinársky, výroba umelej kože. Železničný uzol.

Prvýkrát spomínané v 14. stor. ako Aleksandrovskaja sloboda. Od začiatku 16. stor. náboženské a kultúrne centrum, existovala tam jedna z prvých ruských tlačiarní. R. 1564 – 81 rezidencia Ivana IV. Vasilieviča Hrozného, politické a kultúrne centrum Rusi. Od 1778 mesto. Stavebné pamiatky: Chrám sv. Trojice (16. stor.), Chrám ochrany presv. Bohorodičky (16. stor.), Chrám zosnutia presv. Bohorodičky (16. – 17. stor.), ženský kláštor (17. stor.).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 19. septembra 2016.

Aleksandrov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aleksandrov